kép-sorok

A kvázi oeuvre katalógus a művész sajátos (tematikai) preferenciái mentén segít tájékozódni az életműben. A művek születésének kronológiája és a formai stílusjegyek változása nem ad érvényes orientációs lehetőséget. A művész minden egyes kép tartalma mellé adekvát közlési formát (ha tetszik stílust) rendelt, így az egymást követő képek, semmiféle formális-stiláris összefüggést vagy következetességet nem mutatnak fel.

A “Redukció” az egyetlen műcsoport, amelyik valamilyen formál-logika mentén állt össze. Ennek műveit a művész nem önálló alkotásként tartotta számon, sokkal inkább egész pályája folyamán visszatérő rutinfenntartó ujjgyakorlatnak.

A “Metafizikus Groteszk” alig kétévnyi kitérő, a második pályakezdés (1991) örömében. Két komolyabb képe a “Metafizikus tenisz” és az “Idol a műteremben” – kötelező metafizikus interpretációként –  az idő értelmezését vizualizálja.

A többi tematikusan csoportosított mű a művész által felkérdezett művészi-morális kételyek próbaválaszai – nem szándékosan festődtek sorozattá (pláne ciklussá), a húsz – ötven évnyi koherens gondolkodás képzárványai szándék nélkül értek össze és váltak egymást értelmező műcsoporttá vagy éppen történetté. A figuratív/narratív képek a mögöttük rejlő azonos morális aggodalom okán gyakran adnak hasonló vagy éppen azonos képválaszt. Így néhány kép több, tartalmilag elhatárolható csoportba is beilleszthető, végső helyük kijelölésében a művész szándéka volt a döntő.

Ebbe a jegyzékbe csak az a néhány önálló műként értelmezhető egyedi grafika került be, amelyek nem más művek előkészítéseként (képötletként) jöttek létre.

Hasonlókép nem szerepelnek a “Paraszt lába” című traktátus tanképei sem.

A művész többször került olyan helyzetbe, hogy régebben készült művek valamilyen sérülést szenvedtek és a tulajdonosok magát az alkotót kérték meg a helyreállításra. Ilyen esetben nem a restaurálás szokványos eljárásai kerültek alkalmazásra, hanem a sérülések nyomait eltüntetendő a művész a művet részben vagy egészében átfestette és/vagy kiegészítette. A mű hátoldalán a beavatkozás ténye és dátuma a művész által feljegyzésre került.

A művész 1975-ben elhagyta a pályát és csak 1990-ben tért vissza, a két időpont között semmiféle mű nem készült.